LDOs

LDOS 2018

TypeFile NameDate ModifiedSize

PDF
LDO ACARAU 2018 07/06/2017 11:1713M

LDOS 2017

TypeFile NameDate ModifiedSize

pdf
LDO ABAIARA 2017 20/12/2016 12:011.1M

pdf
LDO ACARAU 2017 20/12/2016 12:5112.5M

pdf
LDO BREJO SANTO 2017 21/11/2016 18:492.7M

pdf
LDO JARDIM 2017 20/12/2016 12:0416.8M

pdf
LDO PENAFORTE 2017 22/11/2016 09:458.2M

LDOS 2016

TypeFile NameDate ModifiedSize

PDF
LDO 2016 ABAIARA 23/07/2015 16:305.5M

pdf
LDO 2016 ACARAU 14/07/2015 14:20619.1k

PDF
LDO 2016 ASSARE 09/07/2015 11:293.1M

PDF
LDO 2016 BREJO SANTO 08/07/2015 15:233M

pdf
LDO 2016 JARDIM 09/07/2015 11:293.9M

pdf
LDO 2016 JATI 09/07/2015 11:291.1M

pdf
LDO 2016 PENAFORTE 16/07/2015 09:1315.1M

pdf
LDO 2016 SABOEIRO 20/07/2015 10:154.3M

LDOS 2015

TypeFile NameDate ModifiedSize

pdf
LDO 2015 ABAIARA 11/07/2014 14:5232.4M

pdf
LDO 2015 ACARAU 20/06/2016 11:255.1M

PDF
LDO 2015 ASSARE 26/06/2014 07:515.3M

pdf
LDO 2015 BREJO SANTO 20/06/2014 10:307.1M

pdf
LDO 2015 JARDIM 21/07/2014 15:469.9M

PDF
LDO 2015 JATI 01/07/2014 10:525.8M

pdf
LDO 2015 PENAFORTE 26/06/2014 07:5812.3M

PDF
LDO 2015 SABOEIRO 29/07/2014 15:006.5M

LDOS 2014

TypeFile NameDate ModifiedSize

pdf
LDO 2014 ABAIARA 14/08/2013 15:359.7M

pdf
LDO 2014 ACARAU 25/06/2013 16:5813.1M

pdf
LDO 2014 ASSARE 18/07/2013 10:1111.7M

pdf
LDO 2014 BREJO SANTO 14/08/2013 15:1011.7M

pdf
LDO 2014 CEDRO PE 11/12/2014 16:5922.6M

pdf
LDO 2014 JARDIM 14/08/2013 15:5323M

PDF
LDO 2014 JATI 26/07/2013 11:075M

pdf
LDO 2014 PENAFORTE 01/04/2014 10:556.6M

pdf
LDO 2014 SABOEIRO 14/08/2013 15:0119.2M

LDOS 2013

TypeFile NameDate ModifiedSize

PDF
LDO 2013 ABAIARA 13/09/2012 15:119.6M

PDF
LDO 2013 BREJO SANTO 13/09/2012 15:159M

PDF
LDO 2013 CARIRI 13/09/2012 15:2012.8M

pdf
LDO 2013 CEDRO PE 11/12/2014 16:4118.9M

pdf
LDO 2013 JARDIM 11/10/2012 15:216.7M

pdf
LDO 2013 SABOEIRO 24/09/2012 16:5833.9M